Archiwa tagu: ubezpieczenie transportowe

Ubezpieczenia dla firm transportowych

Ubezpieczenia transportowe gwarantują całkowitą ochronę ładunków (cargo), przewożonych wszystkimi wariantami transportu krajowego oraz międzynarodowego – morskiego, samochodowego, lotniczego, kolejowego i żeglugi śródlądowej.Kupujący ma także możliwość wykupienia ubezpieczenia OC spedytorów oraz przewoźników na wypadek powstałych szkód przewożonych przesyłek. Ubezpieczenie transportowe jest skierowane dla przedsiębiorstw, którzy przewożą produkty na terenie kraju transportem własnym lub wykonywanym przez zawodowego przewoźnika. Zabezpieczenie to włącza mienie, jakie jest wożone transportem drogowym,kolejowym, lotniczym, również śródlądowym.Wożone mienie może podlegać zabezpieczeniu w zakresie, jaki obejmuje szkody powstałe w konsekwencji zdarzeń losowych,rozboju, wypadku, lub też kradzieży w włamaniem. Dodatkowo mienie może być zabezpieczone zarówno od szkód powstałych w czasie załadunku bądź rozładunku.