Archiwa tagu: spór agentów z Link4

Nie widać końca sporu agentów z Link4

Pod koniec marca w warszawskim Sądzie Apelacyjnym uchylono w
całości postanowienie wydane przez Sąd Okręgowy w październiku zeszłego roku.
Sąd Okręgowy odrzucił wówczas pozew zbiorowy, złożony przez pośredników
ubezpieczeniowych, domagających się od Link4 odszkodowania w związku z
nieuczciwymi praktykami konkurencji. W związku z powyższym, towarzystwo ubezpieczeniowe
Link4, zobowiązane jest do wypłacenia wszystkim polskim pośrednikom, odszkodowań
równym stratom, jakie ponieśli oni przez nieuczciwe reklamowanie Link4.

Sąd
Apelacyjny uznał, że reklamy te stawiały w złym świetle pośredników. Ponadto,
zawierały informacje wprowadzające w błąd klientów. To jednak nie kończy sporu
agentów z Link4. Sprawa będzie rozpatrywana ponownie przez sąd I instancji.
Niezależnie, jak sąd rozstrzygnie spór, obie strony będą mogły wnieść
zażalenie. Link4 przyjmuje do wiadomości wyrok Sądu Apelacyjnego, ale nie
zgadza się z nim. Zdaniem towarzystwa, złożony przez pośredników pozew zbiorowy
nie ma żadnego uzasadnienia. Roszczenia pokrzywdzonych są wysokie. Pierwsza
grupa obejmująca ponad trzydziestu pośredników, domaga się odszkodowania w
wysokości przekraczającej 18 milionów złotych.