oc przewoźnika jest dobrym ubezpieczeniem

Przewoźnicy mogą skorzystać z oferty asekurowania OCP, przygotowywanej razem z Uniqa, jaka uwzględnia duży rozmiar asekuracji, wysokie sumy gwarancyjne i składkę na niesłychanie konkurencyjnym pułapie.
​​

Propozycja umowy odpowiedzialności cywilnej dla przewoźników  – przeróżny zakres zależnie od pułapu niebezpieczeństwa

Budowa naszych ofert pozwala na takie zestawienie polisy ubezpieczeniowej OCP, żeby maksymalnie chroniło zobowiązanie przewoźnika. Przed przedstawieniem oferty często dokonujemy weryfikacji ryzyka, jaka polega na określeniu potencjalnych zagrożeń w oparciu o pozyskane kwity i wiadomości. Obliczamy również istniejące polisy pod kątem pokrycia ryzyk występujących w działalności gospodarczej przewoźnika. Po wewnętrznym audycie wizualizujemy kontrahentom nasze propozycje.​

Sugerowane przez nas zabezpieczenie OCP niesie w standardzie:
·    przesyłki towarowe różnorodne, w tym  towary podwyższonego ryzyka, takie jak: sprzęt RTV, komputerowy, telekomunikacyjny, AGD, telefony, artykuły wyskokowe i  tytoniowe, leki, ogumienia, części i podzespoły samochodowe, auta i  motory a także artykuły niebezpieczne,
·    szkody zaistniałe na obszarze Europy, w tym Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii – w zależności od wyselekcjonowanego typu,
·    szkody mające miejsce w momencie frachtu przez podwykonawców bez warunku wpisywania ubezpieczającego w list przewozowy,
·    szkody mające miejsce na skutek rozboju i kradzieży z włamaniem,
·    szkody kradzieżowe zaistniałe poza parkingami zabezpieczanymi,
·    szkody pieniężne mające miejsce w konsekwencji opóźnienia w dostawie,
·    obciążenia celne i inne koszty poniesione w bezpośrednim związku z przewozem artykułu,
·    szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń nadawcy,
·    ochronę ubezpieczeniową w momencie deficytu ważności przeglądu technicznego środka transportu, jeżeli jego stan  nie przysporzył się do zaistnienia (szkody|wypadku|zdarzenia,
·    koszty dodatkowe (np. usunięcia pozostałości po szkodzie, wywozu, składowania, utylizacji, posprzątania miejsca zdarzenia).

Zakres zabezpieczenia potrafi także obejmować szkody:

·    zaistniałe wskutek rażącego zaniedbania,
·    spowodowane przez krętaczy, jakim przewoźnik zleci przewóz produktów,
·    mające miejsce w następstwie wydania materiałów osobie nieuprawnionej,
·    szkody powstałe w rezultacie utraty towaru w rezultacie kłamstwa wykonanego przez osoby podające się za podmioty świadczące usługi transportowe,
·    powstałe z racji podważenia lub zaboru towaru przez emigrantów, którzy przedostali się do przestrzeni ładunkowej,
·    powstałe w rezultacie konfiskaty, przepadku, zaboru, przetrzymywania przesyłki przez upoważnione organy takie jak policja, straż graniczną czy urząd celny,
·    powstałe w momencie załadowywania lub rozładowywania, gdy przewoźnik był zobligowany do wykonania tych czynności.

Ubezpieczenie OCP w ruchu kabotażowym na terenie krajów UE oraz Niemiec

Jest możliwość rozszerzenia zabezpieczenia o transporty kabotażowe wykonywane w państwach Unii Europejskiej i Niemiec. na przesłankach uwzględniających analogiczną ochronę jak w zabezpieczeniu OCP w ruchu krajowym i międzynarodowym.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes