Link4 został liderem HR

Link4 został zwycięzców ogólnopolskiego konkursu z obszaru human resources (HR) Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2015.

Krystyna Matysiak, dyrektor pionu HR i członek zarządu w Link4, powiedziała, że ubezpieczyciel jest niezmiernie dumny z takiej nagrody, która wyróżnia ubezpieczyciela jako pracodawcę na rynku ubezpieczeniowym.

Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR to ogólnopolski program z obszaru human resources (HR). Celem konkursu jest upowszechnianie oraz propagowanie pozytywnych wzorców, modeli i strategii działań w zakresie polityki personalnej, jak i strategii integracji spraw personalnych z biznesowymi. Zasadniczą część programu stanowi wyłonienie najlepszych pracodawców.

W konkursie mogą uczestniczyć firmy, które prowadzą działalność na terenie Polski i odznaczają się szczególną dbałością o warunki pracy oraz rozwój pracowników. Laureat wybierany jest wg określonych kryteriów, którymi są:
• przestrzeganie zapisów Kodeksu Pracy,
• przestrzeganie przepisów BHP,
• możliwość podnoszenia kwalifikacji pracowników,
• dynamika rozwoju kadry,
• reputacja podmiotu gospodarczego,
• dynamika zatrudnienia,
• system motywacyjny,
• społeczna odpowiedzialność biznesu.

4.00 avg. rating (80% score) - 158 votes